You don't have javascript enabled. Good luck with that.
خبر

رويكرد اصلي شهرداري اصفهان، فرهنگي است/ نمايشگاه، فرهنگ ساز است

سه شنبه - 17 شهریور 1394 - ساعت 11:07

شهردار اصفهان در بازدید از یازدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان، گفت: وقتی عنوان می کنیم که شهر اصفهان یک شهر جهانی است، باید تمام شاخصه ها، بسترها و زیرساخت های آن هم جهانی باشد. 

 

 

شهردار اصفهان در بازدید از یازدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان، گفت: وقتی عنوان می کنیم که شهر اصفهان یک شهر جهانی است، باید تمام شاخصه ها، بسترها و زیرساخت های آن هم جهانی باشد.

مهدی جمالی نژاد که برای دومین بار از این نمایشگاه بازدید می کرد، در گفت و گو با واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، اظهار داشت: متأسفانه سرانه های فرهنگی شهر اصفهان در جایگاه پایینی قرار دارد و این مسأله یکی از دغدغه های مدیریت شهری است.

وی با اشاره به این که باید همت مضاعفی برای اصلاح زیرساخت های فرهنگی داشته باشیم، افزود: شهرداری متولی اصلی مباحث فرهنگی نیست اما به دستگاه ها و نهادهایی که برای ارتقای شاخصه ها تلاش می کنند، کمک می کند.  

شهردار اصفهان ادامه داد: رویکرد اصلی ما در شهرداری رویکرد فرهنگی است چرا که معتقدیم اگر تنها اقدامات عمرانی را در دستور کار قرار دهیم، بعدها باید هزینه های سنگین اجتماعی پرداخت کنیم. به همین دلیل  شهرداری اصفهان پرداختن به حوزه ها و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی را در برنامه های خود قرار داده است.

جمالی نژاد به نقش برگزاری نمایشگاه ها در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: نمایشگاه ها فرهنگ ساز هستند و می توانند اهداف فرهنگی را جهت دهی کنند.

وی با اشاره به این که شهر اصفهان در سال 2006، پایتخت فرهنگ جهان اسلام بوده و هم اکنون نیز پایتخت فرهنگی کشور است، اضافه کرد: شهر اصفهان نمایشگاهی در شأن خود می طلبد تا از این طریق بسترهایی فراهم گردد تا در سال های آینده تمام حوزه های مختلف را در قالب نمایشگاه ها مورد ارزیابی و در مسیر پیشرفت قرار دهیم که ساخت پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، گامی مهم و اساسی در همین راستا است.