نمایشگاه کتاب - افتتاح نمايشگاه كتاب اصفهان با حضور معاون وزير ارشاد و ديگر مسوولين به روايت تصوير - شماره 1