نمایشگاه کتاب - آيا مي دانيد محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان كجاست؟

آيا مي دانيد محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان كجاست؟

 

تصویر پروژه عظیم مرکز نمایشگاهی اصفهان را می توانید در ذیل مشاهده نمایید.